دەروازێ داتایێن ساڵانە (2017-2018)

كۆلیژا زانست (142)

زانستێن کومپیوتەرى (141)

قۆناغا ئێكێ، وەرزێ ئێكێ (0)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
قۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ (77)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
1None ( صباحي)271037
2None ( صباحي)291140
قۆناغا چوارێ، وەرزێ ئێكێ (0)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
قۆناغا چوارێ، وەرزێ دووێ (0)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێ (64)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
1None ( صباحي)201636
2None ( صباحي)161228
قۆناغا دووێ، وەرزێ دووێ (0)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
قۆناغا سيێ، وەرزێ ئێكێ (0)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا
قۆناغا سيێ، وەرزێ دووێ (0)
#پۆل نێر مێهەژمارەلیستا قۆتابیا