Annual Data Platform (2017-2018)

College of Law and Politics (742)

Political Science (369)

Fourth Stage, International Relations Department (110)
A (38)
#Full NameGender
1halmat nouraldeen hussin
2nibar hussin ali
3mohamad ali hasaen
4azad msher ahmad
5walat sabry omer
6nawfal tahseen tawfeeq
7hejen ahmed mhamed
8jiyan naje ali
9masror dejwar saeed
10saied khaled abdi
11hneer haval mohammed
12nasih ramadhan mohammed
13nechirvan abdlkareem ahmad
14diyar ismael salih
15hikmat habib shaban
16zaki naif mohammad salih
17ayad amjad saeed
18pishman rashed hasan
19chya ismail mala mohamad
20diyar naji hameed
21rinas abdulhameed badal
22abdulazez sultan musen
23mam askandr mam
24hashim rashed muhamad
25harman sdqe muhamad
26ribaz sarbast omer
27nazer ahmad nazer
28haval mohamad shreef ismail
29kamal abdulrahman salih
30rider akream murad
31baveer hakar mohsen
32haji ahmad tahir
33Muhammad Nawzad Ali
34rezan adl sleman
35jowan muhamed ali musa
36zina hameed rajab
37jiaai ibrahim mohammed saeed
38dlshad kameran hasan