دەروازێ داتایێن ساڵانە (2021-2022)

كلية القانون والسياسة (0)

زانستێن سیاسی (0)

#پۆلهەژمارەلیستا كورسا
1قۆناغا ئێكێ، وەرزێ ئێكێ6
2قۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ5
3قۆناغا چوارێ، پشكا پەیوەندییێن نێڤدەولەتی8
4قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێ6
5قوناغا دووێ, وەرزێ دووێ5
6قۆناغا سیێ، وەرزێ ئێكێ6
7قؤناغا سیێ، وەرزێ دووێ6