مامۆستایێن نێڤدەولەتی

کولیژ

بەشێ زانستی

ناڤێ مامۆستای

رەگەزناما بیانی

زمان

 

زمانێ ئنگلیزی

قصی عبدالمنعم احمد

کەنەدی

وەرگێران

یاسر حسن محمدطاهر

توركی

ئەندازیاری

تەلارسازی

عبدالقادر احمد حمێ

سوری

تەلارسازی

نازنین اعزم بناه

ئیرانی

تەلارسازی

مزگینە کارا اسلان

ترکی

تەلارسازی

لیلى محمد رسول

المانی

زانست

زانستێن کومپیوتەرێ

عمر عبدالمجید حبیب

کەنەدی

یاسا و زانستێن رامیاری

زانستێن سیاسی

محمدعلی یاسین طه

برتوغال

زانستێن سیاسی

ماندان سعدالدین

فرنسا

زانستێن سیاسی

ارمان اسماعیل دادفر

ئیران

زانستێن سیاسی

مۆید محمد عبدالقادر

هولەندی

یاسا

جلال حسین عنز

سوری

کارگیری و ئابووری

 

0

0

بەڵاڤ بکە :