بەرنامەیێ خواندنێ

زمانێ کوردی

قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0275گەنگەشا زانستی303C0276كومپیوتەر303
C0583مهارات الكمبيوتر303C0585رێزمان2303
C0277زمانێ‌ ئنگلیزی306C0278فولكلور303
C0279رێزمان1303C0584تێکستێت ئەدەبی303
C0453رێبازێن ڤەكولینێ303C0281دەنگسازی303
C0582فلكلور303C0280رێبازێن ڤەكولینێ‌303

قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێقۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0283زارەكان303C0282ئەدەبێ كەڤن303
C0284مێژوویا كوردان303C0589شینوارێن کوردستانێ303
C0285رێبازێن ئەدەبی303C0588الصرف II303
C0587ووشەسازی I303C0591کێش ناسی II303
C0288کێش ناسی I303C0592تێورێن ئەدەبی II303
C0286تیۆرێن ئەدەبی I303C0590شەپولێن ئەدەبی303

قۆناغا سيێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا سيێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0294زمانڤانی I306C0287زمانڤانی II306
C0291ئەدەبێ نوی306C0454شێوازێن ئەدەبی II306
C0292زمانێ‌ فارسی I306C0289زمانێ فارسی II306
C0290شێوازى I306C0297چیروک ورۆمان306
C0293رستەسازی I306C0296رستەسازی II306
C0295تیورێن رەخنەیی I306C0586تیورین رەخنەی II306

قۆناغا چوارێ,وەرزێ ئێكێقۆناغا چوارێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
COUR-0667پەیڤسازی303COUR-0668رەخنا پراکتیکی2303
COUR-0663جوگرافیا كوردستانێ303COUR-0670زمانڤانیا پراکتیکی2304
COUR-0666رێبازێن ئەدەبی303COUR--0672ئەدەبێ هەڤچەرخ2303
COUR-0665روژنامەگەری303COUR -0673ئەدەبێ فارسی306
COUR-0664مێژویا كوردا یا كەڤن303COUR-0669پراگماتیک303
COUR-0662ئەدەبێ كەڤن303COUR- 0671ڤەکۆلینا دەرچوونێ303

بەلاڤەکە :