نووچە

پشكا زمانێ ئینگلیزی ـ خواندنا ئێڤاران ل زانکۆیا نەورۆز، هەوە یێن هێژا داخواز دکەت بۆ دیتنا شانۆگەرییا  (The Triumph) ئه‌وا ژ نڤێسین و ده‌رهێنانا مامۆستا (هودا محه‌مه‌د سالح)، كو دێ ل ڕۆژا چوارشەمبێ ڕێکەڤتی 10/5/2017 لده‌مژمێر (5:00)ئیڤاری ل هۆلا (زانكۆیا نه...



پێشانگەها داهێنانی بو زانکویێن دهوکێ هاته ڤەکرن ژلایێ رێکخراوا  ( UNDP )ب ئامادەبونا پارێزگەری دهوکی ( فرهاد امین ئەتروشی ) وسەروک زانکویێن پارێزگەها دهوکی و رێڤەبەرێن دام ودەزگەهێن حزبی و حکومی و ماموستا و قوتابی ل دهوک مول و زانکویا نەوروز ب دوو کولیژان ب...


پشكداريا هاريكارى سه روكى زانكويى ( پ. هـ. د. ره نج محمد نورى ) د (٢٥)ساليا تلفزيونا دهوك دا و پيشكيشكرنا لوكويى زانكويا نه وروز بو ريڤه به ريا تلفزيونا دهوك ل ٢٠١٧/٥/٣ ل باره گابى تلفزيونا دهوك.


يه كا وەرزشى ل زانكويا نه وروز رابو ب ريكخستنا قاره مانيا ته پا ميزى بو ماموستا و قوتابيان بو شه ش زانكويان ل روژا جار شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٥/٣ ل زانكويا نه وروز. بوزانين دوو قاره مانى د هه مان ده مدا بو ماموستا و بو قوتابيان. زانكويين به ژدارزانكويا نه ورو...


يه كا ورزشى ل زانكويا نه وروز رابو ب ريكخستنا قاره مانيا ته پا ميزى بو ماموستا و قوتابيان بو شه ش زانكويان ل روژا جار شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٥/٣ ل زانكويا نه وروز. بوزانين دوو قاره مانى د هه مان ده مدا بو ماموستا و بو قوتابيان. زانكويين به ژدار ١١- زانكويا نه...


لژير دوروشمى زانكو د خزمه تا جڤاكى دايه ولروژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٣٠٠ يه كا وه رزشى ل زانكويا نه وروز قاره مانيه كا ميزى بو ماموستا و قوتابيين زانكويى فه كر كو ژماره كا زورا ماموستا و قوتابى به ژدارببون و ئه نجامين قاره مانيى بڤى شيوى خارى بون سه رك...


لروژا شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٩ سه نته رى راهينان و ريكين وانه كوتنى و بهه فكارى دكه ل سه نته رى ڤه كولينين زانستى و پيشخستنى ل زانكويا نه وروز خوله كا پيشخستنى بو ماموستايين وانه بيژ ل زانكويا نه وروز ڤه كر كو دى بو ماوى (١٠) روژان يا به رده وام بيت كو پتر...


ل روژا سيى شه مبى ريكه فتى٢٠١٧/٤/٢٥ هه وا هه لسه نگاندا ماموستايين زانكويى ژلايى قوتابيان ده ست بى كر لى ئه فجار نه بشيوى كلاسيك ل سه ر كاغه زى به لكو بشيوه كى نى و سه رده مانه و بو ئيكه م جار بشيوى ( online) هه روه سا قوتابى دشيت هه لسه نكاندنا خو ل هه ر ج...


ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٣سه نته رو راهينان و ريكين وانه كوتنى وب هه فكارى دكه ل كوليژا ئه ندازيارى ل زانكويا نه وروز خوله كا پيش خستنى بو ماموستايين زانكويى ڤه كر لژير نافى ( چاوانيا ئاماده كرن و نڤيسين و بلافكرنا ڤه كولينين زانستى ) كو پتر ژ (٢٠...


سه يرانا قوتابيين زانكويا نه وروز كو نه ريته كى سالانه يه دهيته ئه نجام دان دناف سروشت و ديمه نين جوانين بهارى يين كوردستانى كو روژا سيى شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٨ ل ده فه را ئه تريش گيرا و ببو جهى دلخوشيا قوتابيان و لروژا پينج شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٠ زانك...


لژير دورشمى ( ئالايى كوردستانى هه ر به رزو بلندبيت ) يه كا وه رزشى ل ڤه كولتيا په روه ردى ل زانكويا زاخو رابو ب ريكخستنا قاره مانيا خو ليگدانى ل روژا دوو شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٧ ب پشكداريا پينج تيمان. پشتى هه ڤركيه كا دژوار دنافبه را واندا تيمين سه ركه فت...


زانكويا نه وروز به ژدارى د هه وا باقژكرنا ژينگه هى دا كر ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٦ ل كه لى كورتكى تيمى زانكويا نه وروز ب نينه راتيا ( پ.هـ.د. ره نج محمد نورى ) هاريكارى سه روكى زانكويى بو كارو بارين كارگيرى و دارايى و جه ندين ماموستا و فه رمانبه ...


سه روكى زانكويا نه وروز ( پ. هـ . د. ئاماد محمد صالح جبرائل ) و دگه لدا هاريكارين سه روكى زانكوى ( پ. د.هيثم طه ) و ( پ.هـ. د. ره نج محمد نورى ) و راگرين كوليژين زانكويا نه وروز ( پ.هـ.د. سمير فخرى نعمة ) و ( پ .هـ.د. عزالدين رجب) و ماموستا و فه رمانبه رين ...


قاره مانيا ئه م هه مى پيشمه رگه ينه كو هاتيه ريكخستن ژلايى كوليژا پولى ته كنيك دهوك بشكداريا (١٠٠) زانكو په يمانگه هان ل هه ريما كوردستانى ياريا ئيكى هاته ئه نجامدان دناف به را تيما ته پا بيى يا زانكويا نه وروز و تيما ته پا بيى يا په يمانگه ها پولى ته كنيك ...


بەلاڤەکە :