ڕێنماییەکانى ساڵى (٢٠٢٠)

رێنماییەکانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٩-٢٠٢٠)

رێنماییەکانی هەڵسەنگاندنی کۆتایی بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٩-٢٠٢٠)

رێنماییەکانی گواستنەوە و دابەزین لە زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێم بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠-٢٠٢١

رێنماییەکانی گواستنەوە و دابەزین لە زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێم بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠-٢٠٢١

رێنمایی دبلۆمی باڵای یەک ساڵەی ئەکادیمی لە زانکۆ حکومییەکانی کوردستان

رێنمایی دبلۆمی باڵای یەک ساڵەی ئەکادیمی لە زانکۆ حکومییەکانی کوردستان

رێنمایی خوێدنی باڵا/ماستەر لە زانکۆ حکومییەکانی کوردستان

رێنمایی خوێدنی باڵا/ماستەر لە زانکۆ حکومییەکانی کوردستان

رێنمایی خوێندنی باڵا/دکتۆرا لە زانکۆ حکومییەکانی کوردستان

رێنمایی خوێندنی باڵا/دکتۆرا لە زانکۆ حکومییەکانی کوردستان

رێنمایی و مەرجەکانی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی ٢٠٢٠-٢٠٢١

رێنمایی و مەرجەکانی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی ٢٠٢٠-٢٠٢١

رێنمایی وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران لە زانکۆکانی کوردستان بۆ ساڵی ٢٠٢٠-٢٠٢١

رێنمایی وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران لە زانکۆکانی کوردستان بۆ ساڵی ٢٠٢٠-٢٠٢١
Share :