کۆلیژا زانست

لیژنێن

لیژنێن

لیژنا زانستی

1- د. وفاء مصطفى عبدالله                    سەروک

2- د. اميرة بيبو سلو                    ئەندام

3- د. رياض زغلول                      ئەندام

4- م. ندى ايليا                      ئەندام

5- م.هـ. هوار بهزاد                      ئەندام

6- م.هـ. احمد علاء                      ئەندام

7- م.هـ. ريناس رجب                      ئەندام

8- م.هـ. سامان محمد                      ئەندام

9- م.هـ. زكية علي                      ئەندام

10- م.هـ. هرمان خالد                      ئەندام

11- م.هـ. هيوا مجيد                      ئەندام

 لیژنا سەرپەرشتیار

1- د. اميرة بيبو سلو                    سەروک

2- م.هـ. هوار بهزاد                       ئەندام

3- م.هـ. احمد علاء                      ئەندام

4- م.هـ. سامان محمد                      ئەندام

5- م.هـ. ريناس رجب                        ئەندام

6- السيد رزگار حسن                      ئەندام

 

بەڵاڤ بکە :