College of Administration and Economics

Courses

Financial Management

Course Code C0111 Th 3 Pr 3 CrHrs 3

الفصل االول: طبيعة ومجال االدارة المالية ،، مفهوم االدارة المالية ، التطور التاريخي لإلدارة المالية ، دور ووظائف المدير المالي.

وظائف االدارة المالية ، اهداف االدارة المالية ، عالقة االدارة المالية بمجاالت المعرفة االخرى.

يعتبر هذا المقرر من المتطلبات االساسية لطلبة العلوم المالية والمصرفية حيث يتناول االطار النظري والفلسفي لماهية وتعريف وتطور االدارة المالية ووظائفها واهدافها ويبحث في المعلومات المحاسبية والقوائم المالية الضرورية ألغراض التخطيط والتنبؤ والتحليل المالي والرقابة والتقييم اضافة الى بحث القيمة الزمنية للنقود واعداد قرارات االستثمار المالية واعداد موازنة رأس المال وتقييم المشاريع االستثمارية في ظروف التأكد والالتأكد كما يتناول حساب كلفة رأس المال والسياسات المالية.

تهدف هذه المادة إلى تعليم الطالب كيفية اتخاذ القرارات المناسبة للمنشاة من خالل البحث عن الفرص االستثمارية وإدارة هذه االستثمارات والمقارنة بين مصادر التمويل واختيار المصدر األكثر مالئم ًة للمنشاة واختيار سياسة توزيع أرباح المنشاة والتنبؤ باالحتياجات المالية وتنظيم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والرقابة على العمليات المالية وتحليل متانة المركز المالي للمنشاة واستخراج قيمة المنشاة.

ئەرکەکانی قوتابی

به‌رپرسیارێتی قوتابی سه‌باره‌ت به‌ کۆرسه‌که‌ :

ئاماده‌بوونی قوتابیان له‌ هەموو وانه‌کاندا
ئاماده‌بوونی قوتابیان له‌ هەموو تاقیکردنه‌وه‌کاندا
ئەنجامدانى ئەرکەکانى دواى دەوام وەک راپۆرت و ووتار نووسین

ڕێگه‌ی وانه‌‌ ووتنه‌وه‌

مامۆستا ڕێگه‌ی وانه‌‌ ووتنه‌وه‌ ئەم ئامرازە بکار دهێنت ‌:‌

داتاشۆ و پاوه‌رپۆینت.
ته‌خته‌ی سپی.
سمارتبۆردیان‌.
مه‌لزه‌مه‌.

سیستەمی هه‌ڵسه‌نگاندن

جۆری هه‌ڵسه‌نگاندن (تاقیکردنه‌وه‌کان یان ئه‌زموونه‌کان) چه‌ند نمره‌ی له‌سه‌ره و چۆن نمره‌کان دابه‌شد‌کرا:

تاقیکردنه‌وه‌ی مانگانه ٣٠ نمره
کویزه‌کان ڕاپۆرت ووتار نووسین ٥ نمره
ئاماده‌نه‌بوونی خوێندکار له‌ پۆلدا. ٥ نمره
دوماهیک تاقیکردنه‌وه ٦٠ نمره
 1. الشماع ، خليل محمد حسن ، )1992 ، )االدارة المالية ، ط4 ، مطبعة الخلود ، بغداد ، العراق.
 2. ال شبيب ، دريد كامل ، )2007 ، )مقدمة في االدارة المالية المعاصرة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .
 3. عباس ، علي ، )2008 ، )االدارة المالية ، اثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .
 4. Brigham,& Ehthardt,(2008),Financial Management, Theory and Practical, Zone 4
 5. النعيمي، عدنان تايە، والتميمي، ارشد فؤاد، )2009 ،)االدارة المالية المتقدمة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان االردن.
 6. عقل ، مفلح محمد ، )2009 ، )مقدمة في االدارة المالية والتحليل المالي ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .
 7. العارضي، جليل كاظم مدلول، )2013 ،)االدارة المالية المتقدمة: مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية، ط1 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن.
 8. النعيمي، عدنان تايە، والساقي، سعدون مهدي، وسالم، اسامة عزمي، وموسى، شقيري نوري، )2014 ،) ط5 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.
 • الفصل االول: طبيعة ومجال االدارة المالية ،، مفهوم االدارة المالية ، التطور التاريخي لإلدارة المالية ، دور ووظائف المدير المالي.
 • وظائف االدارة المالية ، اهداف االدارة المالية ، عالقة االدارة المالية بمجاالت المعرفة االخرى.
 • الفصل الثاني: منهجية التحليل المالي ،، ماهية التحليل المالي ، الجهات او االطراف المستفيدة من التحليل المالي ، البيانات الالزمة للتحليل المالي.
 • معايير االداء المالي ، مشكالت او سلبيات التحليل المالي ، مخطط ابعاد االداء المالي.
 • تمارين التحليل المالي بإستخدام النسب او المؤشرات المالية.
 • الفصل الثالث: التخطيط المالي والرقابة المالية ،، مفهوم التخطيط والرقابة الماليين ، اعداد الميزانيات التقديرية )المتوقعة( باستخدام طريقة النسبة المئوية من المبيعات.
 • الفصل الرابع: الهندسة المالية ،، مفهوم الهندسة المالية ، اسباب ظهور الهندسة المالية ، عناصر الهندسة المالية ، االسس العامة للهندسة المالية ، خصائص الهندسة المالية ، متطلبات الهندسة المالية.
 • مداخل الهندسة المالية ، محددات الهندسة المالية في المصارف ، مزايا تطبيق الهندسة المالية في المصارف ، معوقات تطبيق الهندسة المالية في المصارف.
 • الفصل الخامس: ادارة راس المال التشغيلي ،، مفهوم راس المال التشغيلي ، اهمية راس المال التشغيلي ، سياسات راس المال التشغيلي.
 • تطبيقات راس المال التشغيلي.
 • الفصل السادس: الحوكمة ،، مفهوم الحوكمة ، اهمية الحوكمة ، اهداف الحوكمة ، الجهات ذات العالقة بالحوكمة ، ابعاد نظام الحوكمة ، متطلبات تطبيق الحوكمة ، محددات الحوكمة ، آليات تطبيق الحوكمة
 • الفصل السابع: الموازنة الرأسمالية ،، مفهوم الموازنة الرأسمالية واهميتها، معايير المفاضلة بين قرارات االنفاق االستثماري ، تطبيقات الموازنة الرأسمالية.
 • تطبيقات الموازنة الراسمالية.
 • الفصل الثامن: ادارة النقد واالستثمارات القابلة للتسويق ،، مفهوم ادارة النقد واالستثمارات القابلة للتسويق ، دوافع االحتفاظ بالنقد واالستثمارات القابلة للتسويق ، ادارة النقد ، ادارة االستثمارات القابلة للتسويق.
 • الفصل التاسع: ادارة الحسابات المدينة ،، طبيعة الذمم المدينة ، سياسة االئتمان ، سياسة التحصيل.
 • الفصل العاشر : القيمة الزمنية للنقود ،، القيمة المستقبلية )التركيب( ، القيمة الحالية )الخصم(.
 • الفصل الحادي عشر: العائد والمخاطرة ،، مفهوم العائد وكيفية قياسە ، مفهوم المخاطرة وكيفية قياسها.
 • قياس العائد والمخاطرة في حالة المحافظ االستثمارية.
 • الفصل الثاني عشر: الفشل المالي ،، مفهوم الفشل المالي ، اهمية التنبؤ بالفشل المالي ، مظاهر الفشل المالي ، اسباب الفشل المالي ، مراحل الفشل المالي ، وسائل عالج الفشل المالي.