کۆلیژا زمان

بیره‌وه‌ریا (120)سالیا روژنامه‌گه‌ریا كوردی

بیره‌وه‌ریا (120)سالیا روژنامه‌گه‌ریا كوردی

( ١٢٠ ) سال ده رباس دبن لسه ر روژنامه گه ريا كوردى زانكويا نه وروز كوليژا زمان ئه ف بيره وه رى ب چه ندين چالاكيان ساخكر ل روژا ئيك شه مبى 2018/4/22 ل زانكويا نه وروز

بەڵاڤ بکە :