کۆلیژا کارگێڕى و ئابوورى

کونفرانسێ زانستى یێ سیێ بۆ ڤەکولینێن دەرچووێن قوناغا چارێ

کونفرانسێ زانستى یێ سیێ بۆ ڤەکولینێن دەرچووێن قوناغا چارێ

 کولیژا کارگێرى وئابوورى رابوویە ب گێرانا کونفرانسێ زانستى یێ سیێ بۆ ڤەکولینێن دەرچووێن قوناغا چارێ لبەروارا 21/5/2017 ل هولاکوردستان ل زانکویا نەوروز

 

بەڵاڤ بکە :