نووچە

خشتێ وانه‌یێن حه‌فتیى - پشكا ژمیریاری - خاندنا سپێدهیان و خاندنا ئیفاران

خشتێ وانه‌یێن حه‌فتیى - پشكا ژمیریاری - خاندنا سپێدهیان و خاندنا ئیفاران

قوتابیین كولیژا كارگیری و ئابوری – پشكا ژمیریاری  (خواندنا سپیده‌هیان - خواندنا ئیفاران) فه‌رموون خشتی وانین خو ببینن یین دئ بشیوازی ئونلاین هینه‌ كوتن ژ لایی ماموستایین هه ودفه‌

بەڵاڤ بکە :