نووچە

خشتێ وانه‌یێن حه‌فتیى - پشكا زانستين دارايي و بانكي - خاندنا سپێدهیان و خاندنا ئیفاران

خشتێ وانه‌یێن حه‌فتیى - پشكا زانستين دارايي و بانكي - خاندنا سپێدهیان و خاندنا ئیفاران

قوتابیین كولیژا كارگیری و ئابوری – پشكا زانستين دارايي و بانكي  (خواندنا سپیده‌هیان - خواندنا ئيفاران) فه‌رموون خشتی وانین خو ببینن یین دئ بشیوازی ئونلاین هینه‌ كوتن ژ لایی ماموستایین هه ودفه‌

بەڵاڤ بکە :