نووچە

خشتێ وانه‌یێن حه‌فتیى - پشكا ئابووري- خاندنا سپێدهیان و خاندنا ئیفاران

خشتێ وانه‌یێن حه‌فتیى - پشكا ئابووري- خاندنا سپێدهیان و خاندنا ئیفاران

قوتابیین كولیژا كارگیری و ئابوری – پشكا ئابووري  (خواندنا سپیده‌هیان - خواندنا ئيفاران) فه‌رموون خشتی وانین خو ببینن یین دئ بشیوازی ئونلاین هینه‌ كوتن ژ لایی ماموستایین هه ودفه‌

بەڵاڤ بکە :