کۆلیژا کارگێڕى و ئابوورى

لیژنه‌

لیژنه‌

لیژنا به‌رهه‌ڤكار
د.سمیر فخری نعمه سه‌رۆك
د.معن پابت عارف ئه‌ندام
م.هلوفان حسنی عپمان ئه‌ندام
به‌رێز فرست محمود ئه‌ندام
پشكا ته‌كنولوژیا پێزانینان ئه‌ندام

بەڵاڤ بکە :