کۆلیژا ئەندازیارى

خوله كا پيش خستنى بو ماموستايين زانكويى هاتە ڤەکرن ژلایێ سه نتەرێ راهينان و ريكين وانه كوتنى وب هه فكارى دكه ل كوليژا ئه ندازيارى

خوله كا پيش خستنى بو ماموستايين زانكويى هاتە ڤەکرن ژلایێ سه نتەرێ راهينان و ريكين وانه كوتنى وب هه فكارى دكه ل كوليژا ئه ندازيارى

ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٣سه نته رو راهينان و ريكين وانه كوتنى وب هه فكارى دكه ل كوليژا ئه ندازيارى ل زانكويا نه وروز خوله كا پيش خستنى بو ماموستايين زانكويى ڤه كر لژير نافى ( چاوانيا ئاماده كرن و نڤيسين و بلافكرنا ڤه كولينين زانستى ) كو پتر ژ (٢٠) ماموستا به ژدارببون و دى بو ماوى دوو حه فتيا دى به ردەوام بیت

بەڵاڤ بکە :