دووه‌مین كۆنفرانسێ‌ نێڤدەولەتی یێ زانكۆیا نه‌وروز كۆلیژا زمانل  رێكەڤتی 27 و 2019/4/28 ل ژێر دروشمێ‌ (زانكویا نه‌وروز،رامان و بهایێن كوردولوژیێ ساخ دكه‌ته‌ ڤه‌).
The college of languages will held first students talks on  monday 2/2019ل رێکەفتی ٢٠١٨/١١/٢١ ھەرئێك ژ ( پ. د. حسین گەرگەری ) و ماموستایێ ھاریکار ( مؤید محمد ) ماموستایێن زانکویا نەوروز سمینارەك پێشکێش کر لژێر ناڤێ ( authentic learning ) ل وەلاتێ فیلەندا کو بو ماوێ ( ٤٥...


( ١٢٠ ) سال ده رباس دبن لسه ر روژنامه گه ريا كوردى زانكويا نه وروز كوليژا زمان ئه ف بيره وه رى ب چه ندين چالاكيان ساخكر ل روژا ئيك شه مبى 2018/4/22 ل زانكويا نه وروزUnder the pathronage at prejident of nawroz university the college of languages holds commemoration ceremoniel to honor  Qazi mohammed the prejident of kurdistan republic on the 71th anniversary ex...


ل روژا سى شه مبى ٢٠١٨/٢/٦ كوليژا زمان پشكا زمانى كوردى ديالوكا درامايى لژير ناڤى ( ديدارا تصوف و عيشقى ) هاتبو وه رگرتن ژ ( چل ياسايين عشقى ) يا ( شه مسى ته ڤريزى و مه ولانا جلاله الدينى رومى ) پيش...


ل روژا دووشه مبى ريكه فتى ٢٠١٨/١/٢٢ كوليژا زمان پشكا زمانى كوردى پانيلى خو يى (سيى) يى فلكلورى گيرا ئه وى لژير ناڤى ( چه ڤه نك و جيڤانوك د كلتورى كه ڤنى كوردى دا)و هه فكارى دگه ل ريڤه به ريا گشتى ي...


كوليژا زمان پشكا زمانى ئينگلبزى خواندنا ئيڤاران هه فكارى دگه ل پشكا ( IT ) ل زانكويا نه روز شانوگه ريا ( سه ركه فتن ) نه مايش كر ل هولا زانكويا نه وروز ب ئاماده بونا هاريكارى سه روكى زانكويى بو كار...


لژير جافديريا سه روكى زانكويا نه وروز ( پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبرائيل ) و ب ئاماده بونا ژماره كا زورا ماموستا و قوتابيا و حه ژيكه رين شانويى   كوليژا زمان پشكا زمانى ئينكليزى خاندنا سپيده يان ب...With the aim of raising awareness, participation, engagement of students in the arts and cultural life of their community, as well as enhancing literary talents and improving critical thinking and ...


Share :