کۆلیژا یاسا و زانستێن سیاسی

پێشانگەهـا هونەرین شێوەکاری 2016 - 2017

پێشانگەهـا هونەرین شێوەکاری 2016 - 2017

كولێژا یاسا ورامیاری / پشكا یاسا  ل زانكویا نه‌وروز پێشانگه‌هه‌كا هونه‌ری دێ ئه‌نجام ده‌ت بو قوتابیێن خو یێن خودان شیان دبوارێن جوراو جور وه‌ك ( شێوه‌ كاری، خوش نوسی )  ده‌م / 4-5/نیسانێ/2017.

برشور المعرض

 

بەڵاڤ بکە :