کۆلیژا یاسا و زانستێن سیاسی

پێشانگەها هونەری یا دووی 2018 – 2019

پێشانگەها هونەری یا دووی 2018 – 2019

كولێژا یاسا ورامیاری/ پشكا یاسا ل زانكویا نه‌وروز پێشانگه‌هه‌كا هونه‌ری دێ ئه‌نجام ده‌ت بو قوتابیێن خو یێن خودان شیان دبوارێن جوراو جوروه‌ك ( شێوه‌ كاری، خوش نوسی ...هتد ) (  23-24 / 4 / 2019) .

برشور المعرض الفني الثاني

 

بەڵاڤ بکە :