کۆلیژا یاسا و زانستێن سیاسی

رولێ زمانێ ئنگلیزئ د پێخستنا شیانێن وانه گوتن و ڤەکولینێن زانستى دا

رولێ زمانێ ئنگلیزئ د پێخستنا شیانێن وانه گوتن و ڤەکولینێن زانستى دا

بەشێ یاسا وزانستێن سیاسی ل کولیژا یاسا ورامیارى ل زانکویا نەوروز دێ رابن ب گێرانا ئێکەم گورێ خو یێ زانستى ب هەفکارى دگەل پەیمانگەها داڤنشی یا زمانان ل دهوکێ بو سالا خواندنێ 2019-2020 بو ماوێ 21-22 /9 / 2019.

برشور ندوە

 

بەڵاڤ بکە :