کولیژا زمان

کورتیەک

كولیژا زمان زانكویا نەوروز ل سالا 2009 هاتە دامەزراندن و نها ژ دوو پشكان پێك دهێت پشكا زمانێ‌ انگلیزی و پشكا زمانێ‌ كوردی د ماوێ‌ 4 سالیت خواندنێدا ئەڤ كولیژە باوەرناما بەكەلوریوسێ‌ ددەتە قوتابیان. ژ هەژی گوتنێیە بو ئەڤ سالە خاندنێ‌ بەرنامە هەیە ژبو ڤەكرنا سەنتەرێ‌ زمان و وەرگیران

جافديتنا كوليزي

ئةرك

بنافي

بيشنيار

ئارمانج

بەش

بەلاڤەکە :