کۆلیژا زمان

ویكی فه‌رهه‌نگ : چیروكه‌كا سه‌یر یا مه‌زنترین فه‌رهه‌نگا ئینگلیزی – كوردی

ویكی فه‌رهه‌نگ : چیروكه‌كا سه‌یر یا مه‌زنترین فه‌رهه‌نگا ئینگلیزی – كوردی

E1

 

بەڵاڤ بکە :