نووچە

ل ريكه فتى (۲۰۱۸/۷/۳۰ ) شاندەکێ زانکۆیا نەوروز؍ بسەرۆکایەتیا (م.ه. عبدالرحمن عبدالغفور شنكالی) ،( م.ه. بشير يوسف) ، (م.ه. هیرش فاضل) بەرەڤ وڵاتێ مسرێ ب رێککەڤتن بمەرەما بەژداریکرنێ دخۆلەکا برێڤەبەرنا سیستەمێ زانکۆیان کو تایبەت ژلایێ پەیمانگەها بەریتانی بۆ گ...


  سه ر داخازا به ريز ( پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبرائيل) ده ست ژكار كيشانا خو ژ پوستى سه روكاتيا زانكويا نه وروز و رازه مه نديا وه زاره تا خواندنا بلند و فه كولينين زانستي لسه ر داخازا نافبرى و بڤى هه لكه فتى وه زيرى خوندنا بلند و فه كولينين زانستي باوه رن...سه روكى زانكويا نه وروز ( پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبرائل ) و سه روكى زانكويا ته كنه لوجيا ئوستراڤا يا جيكى ( پ. د. سنا شا ) گريبه سته كا ليك تيگه هشتنى ئيمزاكر ل روژا پينج شه مبى 2018/5/3 كو ئه ف خالين خارى بخوڤه د گرتن. ١- ڤه كرنا كومه لگه هه كا پزيشكى. ...

ل روژا شه مبى 31/3/2018 كوليژا ئه ندازيارى پشكا كومپيوته رى و گه ياندن پانيلى خو يى زانستى يى پينچى ئه نجامدا ئه وى لژير ناڤى ( جاره سه رين ئه ندازه ى يين شيانين جيبه جيكرنى هه ين ) ( حلول هندسية قابلة للتطبيق ) ب ئاماده بونا ( پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبر...


ل روژا پينج شه مبى ريكه فتى ٨-٣-٢٠١٨ شاندى زانكويا (Ostrava) يا جيكى سه ره دانا زانكويا نه وروز كر پيك هاتبون ژ ( د. هاورى منصور بك ) سه روكى ده سته يا ئه ميندارين زانكويا ( Ostrava ) و( د. ارشد طه ) سه روكى زانكويى و ( د. شيرزاد نجار ) راويژكارى وه زاره تا...


*ل روژا پينج شه مبى ريكه فتى ٢٠١٨/٣/٨ شاندى زانكويا نه وروز بهه لكه فتا روژا جيهانى يا ئافره تان به ژدارى د كونفرانسى ( په ره پيدانى سه نته ره كانى چينده رناسى له زانكوكانى كوردستان ) ل هه وليرى كر كو پيك هاتبون ژ ( پ. هـ. د. عزت فندى يحيا ) هاريكارى سه روك...


درێژەپێدان ب بەرنامێ کولیژا یاسا ورامیارى ژبو پێشکەفتنا ئاستێ زانین و زانستى ل زانکویا نەوروز ل رێکەفتى 31-3-2018 سمیناره ک هاتە سازکرن بناڤ و نيشانين(عقد التوزيع الحصري في القانون الدولي الخاص) ژلایێ دكتور بسمان نواف فتحي فه هاته پێشکێشکرن


ل روژا جوار شه مبى 28/3/2018 كوليژا ئه ندازيارى پشكا ئه ندازياريا كومبيوته رى و گه ياندن ل زانكويا نه وروز پانيلى خو يى زانستى گيرا ل ژير ناڤى رولى زانستى يى ده زگه هى IEEE بو پشته ڤانيا چالاكيين زانستى ل زانكويا نه وروز ) ب ئاماده بونا سه روكى زانكويى ( پ....


ل روژا جارشه مبى ٢٠١٨/٣/٧ شاندى سه روكاتيا زانكويا نه وروز ب سه روكاتيا (پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبرائيل ) سه روكى زانكويا نه وروز و هاريكارين سه روكى زانكويى و راگر و ماموستا و فه رمانبه رين زانكويى سه ره دانا مه رقه دى نه مران كر ل بازانا لاندكا شوره ش ...


كوليژا كارگيرى و ئابورى پشكا كارگيرى كار پانيله كى زانستى گيرا ل دور ( پلاندانان بو ريڤه برنا قه يرانان و ريكين روى ب روى بونه ڤه ) ب ئاماده بونا راگرى كوليژا كارگيرى وئابورى ( پ.هـ.د.سمير فخرى نعمه)و راگرا كوليژا ئه ندازيارى ( د. ليلى رسول ) وچه ندين سياسه...


درێژەپێدان ب بەرنامێ کولیژا یاسا ورامیارى ژبو پێشکەفتنا ئاستێ زانین و زانستى ل زانکویا نەوروز .. ل رێکەفتى 9-12-2017 سمیناره ک هاتە سازکرن بناف ونیشانێن ( الرد على الارهاب - استخدام القوة ضد الارهاب الدولي ) ژلایێ دكتور ارسلان حجي عيسى فه هاته پێشکێشکرن


بەلاڤەکە :