تەڤایا نووچەیان

زانكويا نه وروز به ژدارى د هه وا باقژكرنا ژينگه هى دا كر ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٦ ل كه لى كورتكى تيمى زانكويا نه وروز ب نينه راتيا ( پ.هـ.د. ره نج محمد نورى ) هاريكارى سه روكى زانكويى بو كارو بارين كارگيرى و دارايى و جه ندين ماموستا و فه رمانبه ...


  ل ریکەفتی ١١ / ٤ / ٢٠١٧ قوتابی و ماموستایین پشکا کومپیوتەری هاتنە داخازکرن ژلایى ریکخراوا UNDP ل باژیرى دهوکى بو ئامادەبونى ل سمینارەکى ژیر ناڤى Sustainable Energy Action Plans  SEAP  ئەوا هاتیە گیران ل هولا کومبونان / سەنتەرى کونفرانسان / زانکویا دهوک   ...سه روكى زانكويا نه وروز ( پ. هـ . د. ئاماد محمد صالح جبرائل ) و دگه لدا هاريكارين سه روكى زانكوى ( پ. د.هيثم طه ) و ( پ.هـ. د. ره نج محمد نورى ) و راگرين كوليژين زانكويا نه وروز ( پ.هـ.د. سمير فخرى نعمة ) و ( پ .هـ.د. عزالدين رجب) و ماموستا و فه رمانبه رين ...


قاره مانيا ئه م هه مى پيشمه رگه ينه كو هاتيه ريكخستن ژلايى كوليژا پولى ته كنيك دهوك بشكداريا (١٠٠) زانكو په يمانگه هان ل هه ريما كوردستانى ياريا ئيكى هاته ئه نجامدان دناف به را تيما ته پا بيى يا زانكويا نه وروز و تيما ته پا بيى يا په يمانگه ها پولى ته كنيك ...


زانكويا نه وروز كوليژا ياسا و راميارى كونفرانسى زانستى يى نيف ده وله تى يى ( سيى ) ل روژا سى شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٤ كيرا كو پتر ژ (٤٠) فه كوله ران ژ (٦ ) وه لاتان به ژدار ببون و ب ئاماده بونا پاريزكه رى دهوكى و سه روك زانكو و ريفه به رين ده م و ده زكه هين...Architecture students of 1st  year (  18 students) were taken as a site visit to  area located on the outskirts of the Dohuk city side for the subject of design under supervisor of the subject's staff (Dr.Ibrahim O.Shekho, Mr.Masoud, Mr.Hazim ) on 29 March ...


ل ٢٠١٧/٣/٢٠ بةژداري كرنا ماموستاين نةوروز د ئاهةنگا هةلكرنا ئاگرى جةژنا نةوروزى ، جةژنا نةوروزى ل تةڤا مللةتى كورد بيروزبيت ل هةمى جيهانى و تايبةت لكوردستاني هيڤى ژخودى مةزن دخازين سةرسالا ني ياكوردي بيتة سالا خير و خوشي و راگةهاندنا دةولةتا كوردىسەنتەرێ راهينان ورێكين وانەكوتنێ ل زانكويا نەوروز خولەكا پێش ئێخستنێ بو پتر ژ ( 30 ) ماموستايان ل هەمى كوليژان ل زانكويا نەوروز ڤەكر مەرەم ژ ڤەكرنا ڤان جوره خولان ئەوه بو پتر بلند كرنا ئاستێ زانستى لدەف ماموستايان وئەف جوره خوله بەردەوام دهێنه رێك خستن بو م...


Given the importance of access to modern technologies used in the preparation of research studies and evaluates the Department of Economics / Faculty of Administration and Economics / Nowruz University and a workshop on the use of standard methods developed...