کولیژا ئەندازیاری پشکا تەلارسازی رابو ب دروستکرنا گەشتەکا زانستی بو قوتابیێن قوناغا چارێ بو نەخوشخانا ئازادی یا فێرکرنێ ل دھوکێ

ل روژا ئێکشەمبی رێکەفتی ١١/١١/٢٠١٩، کولیژا ئەندازیاری پشکا تەلارسازی رابو ب دروستکرنا گەشتەکا زانستی بو قوتابیێن قوناغا چارێ بو نەخوشخانا ئازادی یا فێرکرنێ ل دھوکێ

 

بەڵاڤ بکە :