کولیژا ئەندازیاری پشکا تەلارسازی رابو ب دروستکرنا گەشتەکا زانستی بو قوتابیێن قوناغا دووێ بو داما دھوکێ

ل روژا شەمبی رێکەفتی ٩/١١/٢٠١٩، کولیژا ئەندازیاری پشکا تەلارسازی رابو ب دروستکرنا گەشتەکا زانستی بو قوتابیێن قوناغا دووێ بو داما دھوکێ

 

بەڵاڤ بکە :