یەکا وەرزشی ل زانکویا نەوروز رابو ب رێکخستنا قارەمانیا تەپا مێزێ بو ماموستا و قوتابیان بو شەش زانکویان ل روژا جارشەمبی رێکەفتی 3/5/2017 ل زانکویا نەوروز

يه كا ورزشى ل زانكويا نه وروز رابو ب ريكخستنا قاره مانيا ته پا ميزى بو ماموستا و قوتابيان بو شه ش زانكويان ل روژا جار شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٥/٣ ل زانكويا نه وروز. بوزانين دوو قاره مانى د هه مان ده مدا بو ماموستا و بو قوتابيان.
زانكويين به ژدار
١١- زانكويا نه وروز
١- زانكويا دهوك
١- زانكويا پوليتكنيك
١- زانكويا زاخو
١- زانكويا ئه مريكى
١- زانكويا جيهان
ئه نجام بڤى ره نكى بون
زانكويين سه ركه فتيين ئيكى و دوويى د قاره مانيا ماموستايان.
( زانكويا دهوك - زانكويا پوليتكنيك )
زانكويين سه ركه فتيين ئيكى و دوويى د قاره مانيا قوتابيان.
( زانكويا جيهان - زانكويا ئه مريكى ) و لدوماهيى ديارى لسه ر سه ركه فتيان هاتنه به لافكرن ژ لايى ( پ. هـ. د. ره نج محمد نورى ) هاريكارى سه روكى زانكويا نه وروز بو كارو بارين كارگيرى

بەڵاڤ بکە :