تەڤایا نووچەیان

دچارچوفێ بەرنامێ کولیژا یاسا ورامیارى ژبو پێشکەفتنا ئاستێ زانین و زانستى ل زانکویا نەوروز .. ل رێکەفتى15-10-2017 سمیناره ک هاتە سازکرن بناف ونیشانێن ( مصير الثورات في الدول النامية ) ژلایێ دكتور ابراهيم علي كرو فه هاته پێشکێشکرن


دچارچوفێ بەرنامێ کولیژا یاسا ورامیارى ژبو پێشکەفتنا ئاستێ زانین و زانستى ل زانکویا نەوروز .. ل رێکەفتى14-10-2017 سمیناره ک هاتە سازکرن بناف ونیشانێن ( sexual violence against yezidi girls and women as genocide ) ژلایێ ماموستا مۆید محمد عبدالقادر ف...


دچارچوفێ بەرنامێ کولیژا یاسا ورامیارى ژبو پێشکەفتنا ئاستێ زانین و زانستى ل زانکویا نەوروز .. ل رێکەفتى07-10-2017 سمیناره ک هاتە سازکرن بناف ونیشانێن ( أثر السلوك غير الارادي في المسؤولية و التجريم ) ژلایێ دكتور احمد مصطفى فه هاته پێشکێشکرن


زانکویا نەوروز ئاهە نکا دە رچونا قوتابیین گە را (١١) گیرا لژیر دروشمی بە لی بو ریفراندومی ل روژا پینج شە مبی ریکە فتى ٢١ / ٩ / ٢٠١٧ کو نیزیکى (١٣٠٠ ) قوتبیان بە ژداى ئاهە نگى بون ب ئاما دە بونا چە ندین ریڤە بە رین دام و دە زگە هین حزبى و حکومی و چە ندین پە ...


زانكويا  نەوروز ئاگە هداریا قوتابیین خوشتفى دکە ت کو روژا پینج شەمبى ریکە فتى ٢١ / ٩ / ٢٠١٧ دى ئاهە نکا دە رجونا قوتابیین زانکویا نەوروز گە را (١١) ل دە م ژمیر (٤) ی ئیفارى و لژیر دور شمى بە لى بو ریفراندومى گیریت داخازى ژ قوتابیین خوشتفى دکە ین سە رە دانا ...


به ژدارى كرنا راگرى كوليژا كارگيرى و ئابورى ( پ. هـ. د. سمير فخرى نعمه ) و ( د. مهند عزيز شلال) سه روكى پشكا ئابورى ل كوليژا كارگيرى و ئابورى ل زانكويا نه وروز ل كونفرانسى ده ولى يى به نكا ناوه ندى ل به غدا ل ژير ناڤى ( رولى بانكا ناوه ندى يا عيراقى بو ب ده...
كلينيكا ياسايى ل زانكويا نه وروز بهه فكارى دگه ل سه روكاتيا دادگه ها تيهه لچونى ل پاريزگه ها دهوك رابون بڤه كرنا چه ندين خولين بهيزكرنا ره وشنبيريا ياسايى بوقوتابيين ( خولا هاڤينى ) ل ئاڤاهيى كومه لگه ها دادوه رى ل دهوكى بو ماوى پينج روژان ل حه فتيى روژكى ى...


كلينيكا ياسايى ل زانكويا نه وروز بهه فكارى دگه ل سه روكاتيا دادگه ها تيهه لچونى ل پاريزگه ها دهوك رابون بڤه كرنا چه ندين خولين بهيزكرنا ره وشنبيريا ياسايى بوقوتابيين ( خولا هاڤينى ) ل ئاڤاهيى كومه لگه ها دادوه رى ل دهوكى بو ماوى پينج روژان ل حه فتيى روژكى ى...


كلينيكا ياسايى ل زانكويا نه وروز بهه فكارى دگه ل سه روكاتيا دادگه ها تيهه لچونى ل پاريزگه ها دهوك رابون ب ريكخستنا چه ندين خولين بهيزكرنا ره وشنبيريا ياسايى بوقوتابيين ( خولا هاڤينى ) ل ئاڤاهيى كومه لگه ها دادوه رى ل دهوكى بو ماوى پينج روژان ل حه فتيى روژكى...


كلينيكا ياسايى ل زانكويا نه وروز بهه فكارى دگه ل سه روكاتيا دادگه ها تيهه لچونى ل پاريزگه ها دهوك رابون ب ريكخستنا چه ندين خولين بهيزكرنا ره وشنبيريا ياسايى بوقوتابيين ( خولا هاڤينى ) ل ئاڤاهيى كومه لگه ها دادوه رى ل دهوكى بو ماوى پينج روژان ل حه فتيى روژكى...