وانەبێژ

 

                                                                                          لیستا بناڤێ ماموستایێن وانەبێژ بو خولێن رێکێن وانەگوتنێ

ژ

ناڤ 

باوەرنامە

ناسناڤێ زانستی

شوێنی کار کرن

C.V

1 ئالان جميل ابراهيم دکتورا پروفیسورێ هاریکار  زانکویا دهوک C.V

اياد بشير عبدالقادر دکتورا پروفیسور  زانکویا نەوروز C.V

3

جاجان جمعە  محمد دکتورا پروفیسورێ هاریکار  زانکویا دهوک C.V

4

ستار جابر حجی دکتورا ماموستا زانکویا زاخو C.V

5

عامر خالد عكيد دکتورا ماموستا زانکویا موویسل C.V

كاروان عزت محمد دکتورا پروفیسورێ هاریکار  زانکویا نەوروز C.V
7

 

محمد حسن خمو دکتورا ماموستا زانکویا نەوروز C.V
8

 

محمد مهدی محمد دکتورا ماموستا زانکویا نەوروز C.V
9

 

احمد ابراهیم عبد منسور دکتورا پروفیسورێ هاریکار  زانکویا نەوروز C.V
10

 

احمد خالس شعلان ماستر ماموستا زانکویا نەوروز C.V
بەڵاڤ بکە :