قوتابییێن نێڤدەولەتی

ناڤێ قوتابی

کولیژ

بەش

قوناغ

رەگەزنامە

محی الدین ایمن محی الدین

یاسا ورامیاری

یاسا

دووێ

سوری

امیر عامر هلوش

یاسا ورامیاری

پ.ن. دەولەتی

سیێ

سوری

زیاد محمود عیسى

یاسا ورامیاری

پ.ن. دەولەتی

سیێ

سوری

هایدی عامر هلوش

ئەندازیاری

کومپیوتەر وگەیاندن

سیێ

سوری

سمیە ارسلان محمد رشو

زمان

وەرگێران

ئێکێ

سوری

 

بەڵاڤ بکە :