زمانێ ئینگلیزى

قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0245كومپیوته‌ر306C0244گه‌نگه‌شا ئه‌كادمی224
C0247بنامایێن رێزمانىً306C0521رێزمان II306
C0248خواندن و نڤیسین306C0522گه‌هاندن II306
C0250پێشه‌كیه‌ك بو ئه‌ده‌بێ306C0523پێشه‌كیه‌ك بو ئه‌ده‌بێ II306
C0249كوردولوجى /زمان306C0519كوردولوجى / مێژوو و كه‌لتور306
C0469گوهلێبون وئاخفتن306C0520گوهلێبون وئاخفتن II306

قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێقۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0257پێشه‌كیه‌ك بو رومانا ئینگلیزى303C0528شانو II202
C0254شانو I202C0529رومانا ئوروپى303
C0256رێزمان III303C0526رێزمان .IV306
C0252گه‌هاندن III303C0525گه‌هاندن /خواندن و نڤیسین IV303
C0253تێگه‌هشتنا گوهلێبونێ303C0527هوزانا II ئینگلیزى ل سه‌ده‌یىیا 17202
C0259هوزانا I ئینگلیزى ل سه‌ده‌یىیا 16202C0524تێگه‌هشتنا خواندنێ303

قۆناغا سيێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا سيێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0264رومانا ئه مریكی303C0716شانویا نویێ IV202
C0261شانویا نویێ202C0713زمانڤانی II303
C0263زمانڤانی I303C0715هوزان IV202
C0265هوزان III202C0711رسته‌سازى II303
C0266رسته‌سازى I302C0717رومانا جیهانى303
C0262نڤیسین/ نڤیسینا وتارێ303C0714نڤیسین/ نڤیسین وهزركرنا ره‌خنه‌یێ303

قۆناغا چوارێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0268شانو306
C0273پرۆژێ ده‌رچوونێ204
C0269زمانڤانیا پراكتیكى II304
C0270ره‌خنا ئه‌ده‌بى204
C0271رومان306
C0272هوزان306
C0274رسته‌سازى306

بەلاڤەکە :