بەرنامەیێ خواندنێ

زمانێ کوردی

قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0275گەنگەشا زانستی303C0276كومپیوتەر303
C0277زمانێ‌ ئنگلیزی306C0585رێزمان2303
C0583ژانرێت ئەدەبی303C0278فولكلور303
C0279رێزمان1303C0584تێکستێت ئەدەبی303
C0582پەرتوکخانە303C0281دەنگسازی303
C0453ئەدەبی مللى303C0280رێبازێن ڤەكولینێ‌303

قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێقۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0283زارەكان303C0282ئەدەبێ كەڤن303
C0284مێژوویا كوردان303C0589شینوارێن کوردستانێ303
C0285رێبازێن ئەدەبی303C0588الصرف II303
C0587ووشەسازی I303C0591کێش ناسی II303
C0288کێش ناسی I303C0592تێورێن ئەدەبی II303
C0286تیۆرێن ئەدەبی I303C0590شەپولێن ئەدەبی303

قۆناغا سيێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا سيێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0294زمانڤانی I306C0287زمانڤانی II306
C0291ئەدەبێ نوی306C0454شێوازێن ئەدەبی II306
C0292زمانێ‌ فارسی I306C0289زمانێ فارسی II306
C0290شێوازى I306C0297چیروک ورۆمان306
C0293رستەسازی I306C0296رستەسازی II306
C0295تیورێن رەخنەیی I306C0586تیورین رەخنەی II306

قۆناغا چوارێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0298رەخنا پراكتیكی306
C0301ئەدەبێ به روارد306
C0737ئەدەبێ هەڤچەرخ306
C0302ئەدەبێ فارسی306
C0805ڤه‌كۆلینا ده‌رچوونێ306
C0304واتاسازی306
C0299وەرگێران306

بەلاڤەکە :