کارگێری کار

قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێقۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0037مهارات الكمبيوتر303BUAD124بنه‌مایین بازرگانی- E303
C0604زمانێ ئینگلیزی303C0605كوردولوجی – میژوو-روشه‌نبیری303
C0033كوردولوجى / زمان303BUAD123بنه‌مایین ژمیریاری II303
BUAD113بنه‌مایین ژمیریاری I303BUAD121بنه‌مایبن كارگیری II303
BUAD111بنه‌مایبن كارگیری I303BUAD122بنه‌مایین ئابووری II303
BUAD112بنه‌مایین ئابووری I303C0032حوارات علمي303

قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێقۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
BUAD213یاسا بازرگانی303BUAD224رێفه به ریا ئه لیکترونی303
BUAD211رێڤه برنا سامانێن مروڤى303BUAD221نه خشه کێشانا که ره ستێن مروڤی303
BUAD212بنه مایێن بازار گه ری303BUAD223ته کنولوژیا پیزانینان303
BUAD214بنه مایێن ئاماری403BUAD226ژمێریاری نافنجی303
BUAD216رێڤه برنا مه ترسی ودلێنیا بوونی303BUAD222رێفه برنا بازار گه ری303
BUAD215رێڤه برنا ده م وقه یرانا303BUAD225ریفه برنا کرین وکوگه هکرنی303

قوناغا سیێ، وەرزێ ئێكێقوناغا سيێ, وەرزێ دووێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدةكودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
BUAD313ژمێریاری یا تێجونان303BUAD325إدارة المصارف303
BUAD315التجارة الالكترونية303BUAD322شروڤەکرنا دارایی303
BUAD312رێڤەبەریا دارایی303BUAD323الاقتصاد الإدارى303
BUAD314رێڤەبرنا کاروبارێ نێڤدەولەتى303BUAD324ڤه کولینێن پروسه وجێبه جێکرنێن وی303
BUAD311رێفەبرنا رێکخراوێ303BUAD321رەوشتێ رێکخستنەگەرایی303

قۆناغا چوارێ
كودناڤدەمژمێرێن تیوریدەمژمێرێن پراکتیکیالساعات المعتمدة
C0800306
C0055سەرکێش ورێفەبرنا پروژێن بجویک204
C0056ڤەکولینا مفاداریی و هەلسه نگاندنا پروژیان204
C0059ڤەکولینا دەرجوونێ102
C0740نظم معلومات وإدارة المعرفة306
C0058رێڤەبرنا بەرهەم ئینان و پروسەیان306
C0060الإدارة الاستراتيجية306

Business Administration Program

(BUAD)

Restructured Curriculum Framework

(Based on semester courses & CrHrs)

2021/2022

 

Proposed BUAD Program Structure

General Education Requirements (15) CrHrs

Code

Name

CrHrs

Prereq

GKRD101

Kurdology/Language

3

Univ. Requirement

GACD104

Scientific Debate

3

Univ. Requirement

GENG103

English Language

3

Univ. Requirement

GKRD102

Kurdology/ History& Culture

3

Univ. Requirement

GCMS105

Computer Skill

3

Univ. Requirement

 

Compulsory College Requirement (23) CrHrs

Code

Name

CrHrs

Prereq

BUAD113

Principles of Economics I

3

Faculty. Requirement

BUAD123

Principles of Economics II

3

BUAD 113

BUAD111

Principles of Business Management I

3

Faculty. Requirement

BUAD121

Principles of Business Management II

3

BUAD 111

BUAD112

Principles of Accounting I

3

Faculty. Requirement

BUAD122

Principles of Accounting II

3

BUAD 112

BUAD214

Principles of Statistics

3

Faculty. Requirement

BUAD416

Scientific Research

2

Faculty. Requirement

 

Specialization Compulsory Courses (62) CrHrs

Code

Name

CrHrs

Prereq

BUAD211

Human Resource Management

3

BUAD121

BUAD221

Human Resource Planning

3

BUAD221

BUAD212

Principles Marketing

3

BUAD121

BUAD222

Management Marketing

3

BUAD212

BUAD215

Purchasing and Inventory Management

3

BUAD121

BUAD225

Time Management & Crisis

3

BUAD121

BUAD226

Risk & Insurance Management

3

BUAD121

BUAD311

Organization Management

3

BUAD121

BUAD321

Organizational Behavior

3

BUAD311

BUAD312

Financial Management

3

BUAD121

BUAD322

Financial Analysis

3

BUAD312

BUAD324

International Business

3

BUAD121

BUAD411

Operation & Production Management

3

BUAD121

BUAD421

Production Planning and Control

3

BUAD411

BUAD423

Strategic Planning

3

BUAD412

BUAD412

Strategic Management

3

BUAD121

BUAD415

Feasibility Study & Project

3

BUAD323

BUAD424

Entrepreneurship & Management of Small Business

3

BUAD121

BUAD414

Knowledge Management

3

BUAD121

BUAD224

Electronic Management

3

BUAD121

BUAD426

Graduate Research

2

BUAD416

 

Elective Courses (9) CrHrs

Code

Name

CrHrs

Prereq

BUAD417

Innovation Management

3

BUAD121

BUAD427

Management Change

3

BUAD121

BUAD317

Quantitative Methods

3

BUAD214

BUAD327

Management Policies and Strategies

3

BUAD412

BUAD315

Banking Management

3

BUAD111

BUAD323

Managerial Economics

3

BUAD123

BUAD425

Quality Management

3

BUAD411

 

Supplementary Courses (27) CrHrs

Code

Name

CrHrs

Prereq

BUAD124

Management Reading -E

3

GENG103

BUAD213

Intermediate Accounting

3

BUAD112

BUAD314

Operation Research and Application

3

-

BUAD216

The Commercial law

3

-

BUAD223

Information Technology

3

-

BUAD313

Cost Accounting

3

BUAD112

BUAD422

Performance Management

3

BUAD121

BUAD413

Managerial Accounting

3

BUAD313

BUAD325

Electronic Commerce

3

BUAD121

 

بەلاڤەکە :